Honorary patronage

The 8th CERS conference received the following honorary patronage:

  • Bogumiła Kaniewska, Rector of Adam Mickiewicz University - website,

  • Union of the Provinces of the Republic of Poland (Związek Województw RP) - website,

  • Marek Woźniak, Marshal of the Wielkopolska Region - website,

  • Jacek Jaśkowiak, Mayor of the City of Poznan - website,

  • Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences (Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, PAN) - website,

  • Polish Economic Society (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne) - website,

  • Polish Geographical Society (Polskie Towarzystwo Geograficzne) - website.